logo linux

مجموعه سلام لینوکس

با توجه به این که امروزه اینترنت کاملاً فراگیر شده  و همیشه در دسترس است ، ما در مجموعه سلام لینوکس بر آن شدیم که آموزش نرم افزارهای مورد نیاز شما دوستان را به صورت کاملاً رایگان با زبان شیرین فارسی را در سایت مجموعه سلام لینوکس و همچنین در قالب اپلیکیشن برای دستگاه های قابل حمل شما نیز منتشر کنیم.

همچنین ما در مجموعه سلام لینوکسهمواره از بهترین روش­های آموزشی با بهره گیری از بهترین اساتید به جهت رشد و شکوفایی بار علمی شما دوستان استفاده میکنیم.
لذا امیدواریم ما را در این راه همیاری کنید.

پیشاپیش از حمایت شما متشکریم.
مدیریت مجموعه سلام لینوکس.